Företaget startades redan 1973 under namnet Fjällbacka Formplast och har sedan starten haft  Tetra Pak som största kund.

2003 övertogs företaget av 2 anställda och Bico Formplast AB bildades.
Arbetet med att på ett kostnadseffektivt och miljöekonomiskt sätt producera högkvalitativa produkter för våra kunder har gett ett stort kunnande i företaget.

Bico Formplast har nu 5 st nya Krauss Maffei formsprutningsmaskiner med en låskraft på 150 -200 ton.
Maskinerna är utrustade med Wemo robotsystem för hantering av produkterna. Vi har helautomatiska lösningar med  mönsterläggning för att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Vi har även en formblåsnings maskin från Battenfeldt, där vi levererar produkter till biotech och hygien företag.
Vi har kameraövervakning av produktionen allt för att kunna leverera fullgoda produkter.
Företaget har byggt nya lokaler för produktion, och vi har nu möjlighet att installera fler maskiner och öka vår kapacitet.

Ett nytt lager stod klart i slutet av 2006 har ökat vår flexibilitet och vi kan planera produktionen på ett helt annat sätt.

Vi har av miljöskäl valt att byta ut vårt gamla energikrävande kylsystem mot ett mer miljövänligt med luft som kylmedel. FRIGEL frikylsystem med microkylare installerades 2006 och har varit  en bra investering och minskat våra underhållskostnader. Företaget har en långsiktig plan att ta bort alla miljöfarliga produkter i företaget och vi är på god väg mot det målet.

2007 startades Nordic Plastic(Thailand)Co,Ltd i Rayong, Thailand.
Vi har tillsammans med Skawplast As ett 50-50 ägande i detta bolag.
Förpackningsindustrin är våra kunder även i Rayong och vi har nu möjlighet att öka productionen med fler produkter  i vår 1.400 kvm stora fabrik.
Vi har ett klimatkontrollerat produktionsrum som håller hög renlighet.

www.nordicplastic.com